Clients : Government Supplies

Kementerian Pertahanan Malaysia Angkatan Tentera Malaysia Tentera Darat
Kor Ordnan DiRaja Pasukan Udara Tentera Darat Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan
Majlis Perbandaran Selayang MajlisPerbandaran Petaling Jaya Kementerian Penerangan Komunikasi & Kebudayaan
Jabatan Muzium Malaysia Jabatan Warisan Negara Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah
Majlis Amanah Rakyat Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Kementerian Pelajaran Malaysia
Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar Jabatan Pengaliran dan Saliran
Universiti Tenaga Nasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Tenaga Nasional Berhad Telekom Malaysia Berhad
Polis DiRaja Malaysia Keretapi Tanah Melayu Berhad Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pengajian Tinggi Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau & Air Kementerian Pengangkutan
   
  Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia